Νόστιμα και Υγιεινά Προιόντα Φράγκου

Κοτόπουλα

Ζηνοβία

Κοτόπουλα

Ελεύθερης Βοσκής

Πετεινάρι

Αυγά

Αχυρώνα

Αυγά

Ελεύθερης Βοσκής

Βιολογικά

Αυγά